Met of zonder beperking RONSE INTER Wondering

Iedereen welkom, met of zonder beperking

Een aangename sfeer en mooie beleving: het is voor ons allemaal even belangrijk, of we nu mèt of zonder beperking door het leven gaan. Wij ontwerpen belevingen die toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Die ambitie heeft grote gevolgen voor onze manier van werken.

Ben je op stap met een rolstoel of een kinderwagen? Zie of hoor je minder goed? Heb je moeite met lezen of met je geheugen? Dan bots je in het dagelijkse leven op belemmeringen die mits een goed ontwerp konden vermeden worden. Veel ontwerpen richten zich nog altijd op de ‘perfecte’ mens. Wij draaien die manier van denken om. Een ontwerp dat toegankelijk is voor mensen met een beperking, is toegankelijk voor iedereen.

Toegankelijkheid voor zoveel mogelijk mensen is de standaard in al onze projecten.

10 tips voor betere toegankelijkheid


Toegankelijk ontwerpen is een uitdagende evenwichtsoefening. Wij letten steeds op de volgende 10 punten:

  1. Vlot parcours voor iedereen
  2. Alle zintuigen aanspreken
  3. Leesbare typografie
  4. Kleurcontrasten testen
  5. Ontwerpen voor allerlei maten en vormen
  6. Toegankelijke inhouden
  7. Visueel vertellen
  8. Vereenvoudigen, vereenvoudigen en nog eens vereenvoudigen
  9. Testen
  10. Mooi zo

1. Vlot parcours voor iedereen

In beschermde gebouwen is het niet evident om een vlot parcours uit te stippelen. Smalle deuropeningen en trappen zijn een veel voorkomende hindernis. Die ‘beperking’ nemen we mee in onze storytelling. Essentiële verhalen vertellen we enkel op plekken die gemakkelijk toegankelijk zijn. De minder toegankelijke ruimtes richten we in als een ‘extraatje’. Zo hoeft niemand iets te missen.

Giels Bos draaicirkels

We letten erop dat doorgangen steeds breed genoeg zijn voor rolstoelen en we houden rekening met hun draaicirkels.

2. Alle zintuigen aanspreken

We brengen onze verhalen op afwisselende manieren. Tekst en beeld vullen we aan met geuren, luisterverhalen, muziek, voelmaquettes. Hoe meer zintuigen je aanspreekt, hoe meer kans dat mensen je boodschap oppikken.

Rockox geur

Snuif de geuren op bij een 16de-eeuws kruidenboek in het Snijders&Rockoxhuis.

Kasterlee 06

Fiets mee in het toeristisch onthaal van Kasterlee. Rolstoelgebruikers, volwassenen én kinderen kunnen makkelijk aan de trappers. .

3. Leesbare typografie

We volgen nauwgezet de regels van het toegankelijkheidsbureau INTER. We werken met schreefloze letters en vermijden cursief. Teksten staan op een effen achtergrond, in een contrasterende kleur. De lettergrootte is nooit kleiner dan 1 procent van de leesafstand. Bij belangrijke teksten bedraagt de grootte zelfs 4 procent van de leesafstand.

W880q75 Ronse toeristisch onthaal en belevingscentrum De Hoge Mote

Warme woorden verwelkomen je in het toeristisch onthaal van Ronse. Zo’n boodschap verdient grote letters, van veraf leesbaar.

W880q75 Adriaen Brouwer

De zaalteksten bij de schilderijen van Adriaen Brouwer zijn goed leesbaar én subtiel: ze leiden de aandacht niet af van de kunstwerken.

4. Kleurcontrasten testen

Hoe je kleuren waarneemt, is heel persoonlijk. Bovendien hebben veel mensen een vorm van kleurenblindheid. Liefst één op de twaalf mannen kan moeilijk onderscheid maken tussen rood- en groentinten. In onze ontwerpen kiezen we daarom kleuren die voldoende contrasteren voor iedereen.

Test contrasten blog KBR

Hebben de kleuren van de signalisatie voor de Koninklijke Bibliotheek van België wel voldoende contrast? We testen het door alles om te zetten naar grijswaarden. Als je moeiteloos de verschillende grijstinten kan onderscheiden, is er voldoende contrast.

5. Ontwerpen voor allerlei maten en vormen

In een toegankelijk ontwerp staan teksten en beelden altijd op een hoogte tussen 75 en 175 cm. Grote titels of versieringen kunnen wel hoger of lager staan, maar de belangrijkste informatie zal je in onze ontwerpen altijd rond de 120 cm vinden. Goed leesbaar voor kleine én grote mensen, of voor wie een rolstoel gebruikt. We letten er ook op dat je met de rolstoel onder elke tafel of balie kan rijden.

W1600q75 Lier toegankelijkheid onderrijdbare balie

Onderrijdbare balie in het toeristisch onthaal van Lier.

W1600q75 Zintuigenmodule Bruegel

In onze ontwerptekeningen houden we rekening met de hoogte waarop we informatie plaatsen.

6. Toegankelijke inhouden

Rechtopstaand lezen vergt van bezoekers een stevige inspanning. Daarom houden we de zaalteksten kort en bondig. We schrijven heldere zinnen, zonder passief of jargon, opdat zoveel mogelijk bezoekers de boodschappen vlot begrijpen.

W1600q75 Bailleul toegankelijk 1

Fysieke en inhoudelijke toegankelijkheid gaan hand in hand.

7. Visueel vertellen

We hebben in België veel aandacht voor anderstaligen. Op de meeste toeristische bestemmingen die door Toerisme Vlaanderen zijn gesubsidieerd vind je informatie in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Wij brengen de verhalen ook graag op een niet-talige manier, met infografieken of illustraties. Langere verhalen krijgen een plaats in schermen. Bezoekers kunnen er in hun eigen taal informatie en filmpjes oproepen.

W1600q75 Stroopfabriek Borgloon 1

In de Stroopfabriek van Borgloon spelen illustraties de hoofdrol. Ook zonder te lezen, leer je hoe het proces van stroopstoken verloopt

8. Vereenvoudigen, vereenvoudigen en nog eens vereenvoudigen

We prikkelen bezoekers om intuïtief op ontdekking te gaan. Eenvoud primeert. We zoeken insteken uit de dagelijkse leefwereld, zetten nieuwe technologieën in om de boodschappen op een afwisselende manier te brengen. We waken erover dat alle multimedia logisch zijn opgebouwd, zodat iedereen er spontaan mee aan de slag kan.

W1600q75 Teseum kinderen in de schatkamer

In Teseum ontdekken bezoekers de kerkschat van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek met een app. Maar wat is dat nu weer, een kazuifel? En waarom waren die middeleeuwers zo gek op hun heiligen? We verduidelijken alles in korte filmpjes en vergelijken middeleeuwse heiligen met voetbalsterren en idolen van vandaag.

W880q75 het Giels Bos
W880q75 het Gielsbos tablet
W880q75 het Gielsbos tablet 1

In zorgcentrum Het GielsBos kunnen begeleiders de sfeer in de belevingsruimtes aanpassen met een tablet. We bedachten grote knoppen en duidelijke symbolen, gemakkelijk te gebruiken.

9. Testen

Tijdens de ontwerpfase laten we ons bijstaan door experts en ervaringsdeskundigen. Waar nodig sturen we onze ontwerpen bij. Maar hoe gaat het er écht aan toe wanneer je een tentoonstelling of bezoekerscentrum bezoekt met een beperking? Begin oktober 2019 bezochten we het toeristisch onthaal van Ronse als rolstoelgebruiker of blinde persoon. We ondervonden aan den lijve voor welke uitdagingen mensen met een beperking en hun begeleiders iedere dag staan.

W880q75 Ronse inter bezoek straat

Tussen de aankomst op de parking en de ingang van het onthaal ontdekten we een pad vol hindernissen.

W880q75 Ronse inter bezoek rolstoelmodule

Staat alles op de juiste hoogte? Kunnen we alle informatie lezen? Test geslaagd!

10. Mooi zo

Wij besteden in onze ontwerpen veel aandacht aan ergonomie en gebruiksgemak, maar ook esthetiek vinden we belangrijk. Wat we maken, moet ook mooi zijn.

W1600q75 Het Giels Bos beleefoase2

In zorgcentrum Het GielsBos veranderen zitelementen in een kleurrijke puzzel als ze teruggeplaatst worden in holtes in de muur.

Nooit gedaan

Toegankelijkheid voor zoveel mogelijk mensen is de standaard in al onze projecten. Wij zijn zeer opmerkzaam geworden voor verbetermogelijkheden in de wereld om ons heen en evalueren onze eigen ontwerpen ook steeds kritisch. We blijven leren van elkaar. Het werk is nooit gedaan.

Wij en geselecteerde partners gebruiken cookies of vergelijkbare technologie als aangegeven in het cookiebeleid. U kunt toestemming geven voor het gebruik van deze technologie door deze kennisgeving te sluiten.

Bailleul ontwerpbureau wordt wondering