Parcum jezuskindjes

Museum PARCUM 2017-2022

Negen eeuwen heeft Abdij van Park in Leuven op de teller staan. Het kloosterinterieur en de aankleding van de gebouwen zijn sinds de 17e eeuw zo goed als intact gebleven. Een grootschalige renovatie is in volle gang: in 2025 zullen alle werken zijn afgerond. In de eerste vleugel kunnen bezoekers terecht in PARCUM, het museum voor religie, kunst en cultuur van het CRKC.

Parcum6

De verhoudingen van het meubilair zijn gebaseerd op de gulden snede.

We hadden de eer om het nieuwe museum mee vorm te geven. Zo ontwierpen we de routing en signalisatie in het museum én de faciliteiten voor de bezoekers (zoals zitbanken en lockers). Naast de scenografie dragen al deze schijnbaar evidente elementen bij aan een harmonieuze bezoekerservaring.

De scenografie vertrekt vanuit een duurzaam concept. Ze is opgebouwd met aparte, houten modules: puzzelstukken die in opeenvolgende tentoonstellingen telkens andere werelden kunnen scheppen. Hoe je ook puzzelt, de harmonie blijft overeind. Het geheim van dat recept: de gulden snede. De intrinsieke schoonheid van die maatvoering zit in elke module apart. De som blijft dus telkens een ode aan het geordende kloosterleven.

Verstilling door scenografie

In 2017 opende PARCUM met de tentoonstelling 'Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding'. Ze nam bezoekers mee naar een leven van rust en stilte. Deze thema’s waren niet alleen te vinden binnen de muren van kloosters en abdijen, maar ook in moderne kunst. We hadden de scenografie opgevat als een filter op een wereld vol prikkels. We spanden transparante doeken over de houten modules. Zo gingen de bezoekers en de kunstwerken samen in afzondering.

Parcum 19
Parcum 18
Parcum 3
Parcum 2
Parcum 7
Parcum 12

In de scenografie maken we gebruik van de zichtlijnen in het gebouw. Bezoekers kunnen van de ene zaal in de andere kijken en krijgen steeds zicht op interessante werken.

Evenwicht door scenografie

Een jaar later was er de tweede thematentoonstelling: ‘Religie. Helend. Verdelend.’ Ze nam je mee in de delicate verhouding tussen religie, oorlog en vrede doorheen de tijd. In deze tentoonstelling keerden de modules terug en zorgden ze opnieuw voor een evenwichtige scenografie. Toch was de sfeer anders. Dit keer gebruikten we hier en daar opvallende kleuren. In de kleinste kamer van het museum vormden de modules een kabinet met religieuze kunst uit de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog.

Parcum 1

Het openingsbeeld van de expo kreeg een felgekleurde achtergrond mee.

Parcum kastensysteem

Met de modules bouwden we een kabinet met kunst uit de loopgraven van WO I.

Parcum 10

PARCUM is gehuisvest in de westelijke vleugel en het Spreekhuis van de Norbertijnenabdij 'Abdij van Park' in Leuven.

Wij en geselecteerde partners gebruiken cookies of vergelijkbare technologie als aangegeven in het cookiebeleid. U kunt toestemming geven voor het gebruik van deze technologie door deze kennisgeving te sluiten.

Bailleul ontwerpbureau wordt wondering